top of page
Příspěvek: Blog2_Post

CO JE VLASTNĚ PREVENCE?

Už jste si někdy říkali, jak může být třeba mamografické vyšetření prevence, když díky

němu objevíme nemoc, ale vlastně jí nepředcházíme? Je to proto, že dnes má slovo

„prevence“ širší význam a chápeme ho nejen jako předcházení nemoci, ale zároveň

také jako zpomalení nemoci, která již vznikla. Abychom se v tom všem lépe vyznali,

dělíme prevenci hned do několika skupin.


Primární prevence

O co jde? Primární prevence nastupuje v případě, kdy už určité rizikové faktory pro vznik onemocnění existují – my se jim nyní snažíme vyhnout.


Příklad: Zdravý životní styl, dostatek pohybu, vyhýbání se kouření, alkoholu.


Sekundární prevence

O co jde? Snaží se o včasné zachycení nemoci a její léčbu hned od samého počátku.


Příklad: Sem řadíme právě screeningová vyšetření, jako je mamografie, vyšetření

tlustého střeva a konečníku kolonoskopií atp. a také zdánlivě obyčejné

pravidelné lékařské prohlídky.


Terciární prevence

O co jde? Jedná se o sledování již vyléčeného pacienta a předcházení navrácení

nemoci. Někteří odborníci zahrnují do terciární prevence též léčbu právě

probíhajícího onemocnění, popř. zabránění jeho zhoršování.


Příklad: V podstatě to, co si představíme pod slovem léčba – operace, radioterapie, chemoterapie...


Kvartérní prevence

O co jde? Kvartérní prevence znamená, že se lékaři snaží pacienta nadměrně

nevyšetřovat a neléčit, aby zbytečně neohrozili jeho bezpečí, jelikož je

možné, že se právě nadměrnou léčbou stav pacienta zhorší.


Příklad: Pokud potřebujeme pacienta poslat na rentgen, naplánujeme snímkování

tak, abychom zjistili vše potřebné a nemuseli jsme tam pacienta posílat

znovu a zatěžovat ho dalším zářením.

49 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page